GĂNG TAY ROBOT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

9,000,000  7,000,000 

GĂNG TAY PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY

Giúp phục hồi chức năng bàn tay

Có thể điều chỉnh cường độ uốn duỗi ngón tay

Có chế độ luyện tập cho từng ngón tay

Có nhiều chế độ đáp ứng được các nhu cầu phục hồi

0862 348 788